Všeobecné zásady ochrany osobních údajů a soukromí

společnosti Kreditech Česká republika s.r.o., IČ 015 61 910, se sídlem na adrese Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233207 (dále jen „Společnost“), týkající se shromažďování a zpracování osobních údajů Společností.

Jako součást holdingu, jenž poskytuje půjčky a další související služby svým zákazníkům po celém světě, si je Společnost vědoma své zodpovědnosti poskytovat adekvátní ochranu osobním údajům svých klientů. Společnost bere tuto zodpovědnost vážně a učinila patřičné kroky k zajištění informací, které o svých klientech získává v rámci jejich vztahu se Společností.

1. Co je účelem zpracování?
1.1 Primární účel. Primárním účelem zpracování vašich osobních údajů je vyjednávání a/nebo plnění úvěrové smlouvy s vámi v nezbytném rozsahu, k čemuž je Společnost oprávněna přímo ze zákona a není k tomuto zpracování zapotřebí vašeho souhlasu, což zahrnuje:

a) posouzení vaší bonity a důvěryhodnosti při vašem zažádání o úvěr,
b) naše interní administrativní účely, které přímo souvisejí s poskytováním nebo správou spotřebitelského úvěru,
c) asistování vám za účelem vyloučení porušení vašich povinností vůči Společnosti,
d) návrh příslušné úvěrové smlouvy, rámcové smlouvy o úvěru,
e) registrace do (www.kredito24.cz) systému Společnosti,
f) přihlášení se do (www.kredito24.cz) systému Společnosti,
g) umožnění správy uživatelského účtu v (www.kredito24.cz) systému Společnosti,
h) potvrzení vaší totožnosti, potvrzení vaší důvěryhodnosti,
i) komunikace s vámi, včetně poštovní, e-mailové a telefonické komunikace, v souvislosti s vyjednáváním anebo plněním vaší smlouvy se Společností, a
j) správa úvěru, včetně uplatňování, vyúčtování a vymáhání dluhů.

1.2 Další účely. Další účely, pro které mohou být Osobní údaje zpracovávány, jsou následující:

1.2.1 Bez potřeby získání vašeho souhlasu, neboť k tomuto zpracování je Společnost oprávněna ze zákona, a pouze v nezbytném rozsahu:
a) pro ochranu práv a legitimních zájmů Společnosti a Spřízněných osob za podmínky, že vaše právo na ochranu soukromí a osobního života tímto nebude dotčeno,
b) plnění zákonných povinností Společnosti.

1.2.2 Výhradně na základě vašeho souhlasu, jehož poskytnutí je dobrovolné a nebude mít žádný účinek na rozhodnutí uzavřít s vámi závaznou smlouvu:
a) personalizace a přizpůsobení vašich zkušeností se Společností, s online platformou (www.kredito24.cz) a s doménami Společnosti a jejích Spřízněných osob,
b) pomáhat Společnosti přezkoumávat, spravovat a zlepšovat služby Společnosti, v rozsahu v jakém je tento souhlas vyžadován příslušnými právními předpisy,
c) provádění průzkumů nebo propagačních akcí,
d) další účely povolené příslušnými právními předpisy, o nichž vás informujeme při získávání vašeho souhlasu se zpracováním vašich Osobních údajů pro tyto účely.

1.2.3 Dále výhradně na základě vašeho souhlasu, jehož poskytnutí je dobrovolné a nebude mít žádný účinek na rozhodnutí uzavřít s vámi závaznou smlouvu:
a) propagace a nabízení služeb Společnosti, o kterých se domníváme, že by pro vás mohly být zajímavé, a
b) poskytování a zasílání vám novinek týkajících se služeb Společnosti.

2. Jaké informace jsou shromažďovány?
2.1 Kategorie osobních údajů. Společnost shromažďuje některé nebo všechny z následujících kategorií osobních údajů týkajících se vaší osoby:
a) úplné jméno
b) rodné číslo nebo datum narození (pokud nemáte rodné číslo)
c) adresa vašeho trvalého bydliště
d) poštovní adresa (pokud se liší od adresy vašeho trvalého bydliště)
e) telefonní číslo
f) pohlaví
g) e-mailová adresa
h) adresa a kontaktní údaje vašeho zaměstnavatele
i) doba trvání vašeho zaměstnání
j) místo výkonu práce a název pracovní pozice
k) číslo vašeho občanského průkazu
l) výše a zdroj vašeho příjmu
m) celkové měsíční platby splátek všech dalších úvěrů
n) číslo bankovního účtu
o) vaše kreditní informace získané Společností z rejstříků dlužníků
p) vaše osobní informace (kromě citlivých osobních údajů nebo jiných citlivých informací), které jsou získány z rejstříků dlužníků z vašich kreditních informací, které jsou vedeny těmito rejstříky dlužníků a mají jakoukoli spojitost s vaší úvěrovou důvěryhodností, a které lze využít při stanovování vaší vhodnosti pro poskytnutí spotřebitelského úvěru
q) informace, které Společnost čerpá z těchto informací obsažených v úvěrových zprávách
r) v případě, že souhlasíte s ověřením Vašeho bankovního účtu přes Kontomatik, shromáždíme údaje o Vašich bankovních transakcích za posledních 6 měsíců
s) jakékoli soudní rozhodnutí ve sporech, jichž jste stranou
t) informace o vašich konkurzních a insolvenčních řízeních, v nichž jste dlužníkem a
u) informace o Vašich aktivitách na webových stránkách Společnosti
(souhrnně také jen „Osobní údaje“).

2.2 Zdroje Osobních údajů. Osobní údaje mohou být shromažďovány:
a) v rámci vyplnění formuláře žádosti o úvěr nebo podobného jednání prostřednictvím webových stránek Společnosti či jinak,
b) od následujících spřízněných osob Společnosti:
(i) Kreditech Holding SSL GmbH, Ludwig-Erhard-Strasse 1, 20459, Hamburg, Spolková republika Německo,
(ii) MonedoMe S.à.r.l, 54-56, Boulevard Napoleon 1er, L-2210, Lucemburk, Velkovévodství lucemburské,
(iii) Kreditech Polska Sp. z o.o., ul. Prosta 32, 00-838, Varšava, Polská republika,
(iv) Kreditech Spain S.L., General Perón, 38, floor 7-4, 28020, Madrid, Španělské království,
(v) O.O.O. MFC Kreditech Rus, ul. Novoslobodskaya, h. 14/19, building 1, office 29, 127055, Moskva, Ruská federace,
(vi) Kreditech Mexico S.A de C.V SOFOM ENR, Arquímedes 31/23 a Colonia Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560, Mexiko D.F, Spojené státy mexické,
(vii) Kontomierz.pl Sp.zo.o., ul. Prosta 32, 00-838, Varšava, Polská republika
(souhrnně také jen „Spřízněné osoby“),
c) od třetích stran jako jsou rejstříky dlužníků, další poskytovatelé úvěrů, sociální sítě, se kterými se spojujete prostřednictvím webových stránek Společnosti, orgány a subjekty vymáhající právo a další orgány veřejné moci,
d) od veřejně dostupných zdrojů informací,
e) když kontaktujete Společnost,
f) když propojíte váš bankovní účet s online platformou Společnosti (www.kredito24.cz) za použití online formuláře žádosti o úvěr, a
g) dalšími způsoby, o nichž vás Společnost (případně) příslušným způsobem informuje.

2.3 Dobrovolnost poskytnutí Osobních údajů. Poskytnutí Osobních údajů, které od vás Společnost získá, je dobrovolné. Nicméně pokud Společnosti tyto Osobní údaje neposkytnete, Společnost může odmítnout další vyhodnocování vaší vhodnosti pro užívání našich služeb anebo uzavření závazné smlouvy. Odmítnutí poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely obsažené v článcích 1.2.2 a 1.2.3 těchto zásad nebude mít účinky na projednávání a/nebo uzavření závazné smlouvy.

2.4 Používání souborů cookies.
2.4.1 Společnost používá nástroje, aby mohla vyšetřit zvyky uživatelů na internetu. Využívá k tomu soubory „cookies“, textové soubory uložené ve Vašem počítači, které shromažďují standardní informace, jako data o chování uživatelů. „Cookies“ nelze použít k získání dat z Vašeho pevného disku, e-mailové adresy ani osobních informací.

2.4.2 Informace, které „cookies“ vygenerovaly na základě Vaší činnosti na našich webových stránkách (včetně IP adresy) jsou přenášeny na server Google. Ty jsou pak použity k vytváření statistických zpráv o aktivitě na webových stránkách. Ani Společnost, ani společnost Google se nepokusí propojit s žádnými jinými uchovávanými informacemi. Nebudeme kombinovat informace shromažďované na našich webových stránkách s žádnými osobními identifikovatelnými informacemi z jiných zdrojů za předpokladu, že výše uvedené informace již nejsou veřejně zpřístupněny jejich majitelem. Můžete nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby Vás upozornil, kdy zapisuje „cookies“, nebo jejich přenos zcela zablokovat. Musíte si nicméně uvědomit, že zablokování „cookies“ Vám brání ve využívání některých funkcí, které nabízíme na našich stránkách.

2.4.3 Společnost o Vás může shromažďovat informace spojené s návštěvou naší stránky nebo ty, které jsou spojeny s Vaším uživatelským profilem. Tyto informace mohou zahrnovat údaje o navštívených stránkách, prohlížení obsahu, frekvenci a délce návštěvy, typu transakce, stažených dokumentech a dalších činnostech spojených s našimi stránkami, jako Vaše IP adresa, jméno domény, typ prohlížeče a operační systém.

2.4.4.1. Společnost může používat program Hotjar v čase Vaši návštevy stránky společnosti. Aby fungoval správně, jako většina trackovacích nástrojů, Hotjar pracuje s first party cookies v prohlížeči návštěvníka vašeho webu. Toto je nutné vzhledem ke správnému zobrazování obsahu pro vaše návštěvníky.

2.4.4.2 Cookies, které Hotjar ukládá v návštěvníkově prohlížeči automaticky expirují za 365 dní:

Jméno cookie Popis
_hjClosedSurveyInvites Tato cookie se nastavuje v případě, že návštěvník interaguje s „Survey invitation modal popup“. Používá se proto, aby se stejná pozvánka nezobrazila znovu, kdy už byla jednou zobrazena.
_hjDonePolls Tato cookie se nastavuje v případě, že návštěvník vyplnil anketu přes „Feedback Poll widget“. Používá se proto, aby se stejná anketa nezobrazila znovu, kdy už byla jednou vyplněna.
_hjMinimizedPolls Tato cookie se nastavuje v případě, že návštěvník minimalizuje „Feedback Poll widget“. Používá se proto, aby widget zůstal minimalizovaný, když návštěvník prochází stránky.
_hjDoneTestersWidgets Tato cookie se nastavuje v případě, že návštěvník odeslal své informace přes „Recruit User Testers widget“. Používá se proto, aby se stejný formulář nezobrazil znovu, kdy už byl jednou vyplněn.
_hjMinimizedTestersWidgets Tato cookie se nastavuje v případě, že návštěvník minimalizuje „Recruit User Testers widget“. Používá se proto, aby widget zůstal minimalizovaný, když návštěvník prochází stránky.
_hjDoneSurveys Tato cookie se nastavuje v případě, že návštěvník dokončí dotazník. Používá se proto, aby se obsah dotazníku načetl v případě, že nebyl ještě dokončen.
2.4.4.3. Návštěvnící s vypnutými cookies
Hotjar netrackuje návštěvníky, kteří mají vypnuté / zakázané cookies. Ve výsledku, Hotjar script ani nespouští své jednotlivé komponenty v případě, že detekuje zakazané cookies.

2.4.5. Společnost může používat program Criteo v čase Vaši návštevy stránky společnosti. Criteo používá cookies z dřívějších návštěv tak, aby Vám nabídla personalizované reklamy při návštěvě dalších vybraných stránek.

2.4.6 Reklama a další Cookies
Google a další prodejci třetích stran používají soubory cookie k zobrazování reklam na stránkách po internetu.

Společnost Google používá cookie DoubleClick a umožňuje jí to a jejím partnerům zobrazovat reklamy našim uživatelům na základě minulých návštěv našich stránek nebo jiných stránek na internetu. Můžete se odhlásit z používání souboru cookie DoubleClick pro zájmově orientované reklamy návštěvou odhlašovací stránky DoubleClick.

Používáme službu remarketing Google AdWords k inzerování na internetových stránkách třetích stran (včetně Google) předchozích návštěvníků našich stránek. Mohlo by to znamenat, že bychom ukazovali reklamu předchozím návštěvníkům našich stránek, kteří nedokončili úkol na našich stránkách, například zahájení žádosti o půjčku. To by mohlo být ve formě reklamy na stránce s výsledky vyhledávání Google nebo na webu v reklamní síti Google. Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele stránek. Veškeré shromážděné údaje budou použity v souladu s našimi vlastními zásadami ochrany osobních údajů a ochrany osobních údajů společnosti Google.

Můžete upravit předvolby pro to jak vám Google inzeruje reklamy v nastavení Ovladání vašich reklam, a pokud chcete, můžete se zcela odhlásit ze zájmově orientované reklamy návštěvou odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative, zakázáním cookies ve svém prohlížeči nebo trvale pomocí rozšíření vašeho prohlížeče.

Používáme “Google Analytics” k shromažďování informací o používání našich stránek. Google Analytics shromažďuje informace jako například jak často uživatelé navštěvují tyto stránky, jaké stránky navštíví, jaké další stránky navštívili před příchodem na tento webu. Používáme informace, které jsme obdrželi od Google Analytics pouze ke zlepšení těchto stránek. Nepropojujeme informace získané pomocí služby Google Analytics s osobními údaji. Schopnost společnosti Google používat a sdílet informace shromážděné službou Google Analytics o vašich návštěvách těchto stránek je omezena smluvními podmínkami Google Analytics a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Můžete zabránit Google Analytics v rozpoznávání vás jako vracejícího se návštěvníka zakázáním cookies ve svém prohlížeči nebo instalací Google Analytics Opt-out rozšíření prohlížeče.

3. Jak jsou vaše Osobní údaje používány?
Společnost se drží zásady, že Osobní údaje musí být zpracovávány řádně a v souladu s právními předpisy. Společnost si je dále vědoma důležitosti učinění příslušných kroků k zajištění toho, že tyto údaje jsou:
shromažďovány a zpracovávány pouze pro konkrétní, legitimní účely,
ve vztahu k účelům, pro které jsou shromažďovány, a ne k žádným jiným účelům,
přesné a aktuální, a
uchovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu v souvislosti se zamýšleným účelem, nebo jak je vyžadováno právními předpisy.

4. Jak jsou vaše Osobní údaje sdělovány?
4.1 Uchovávání vašich Osobních údajů. Vaše Osobní údaje mohou být shromažďovány a uchovávány Společností ve formátu umožňujícím počítačové čtení, na serverech vlastněných nebo provozovaných Společností anebo její německou spřízněnou osobou, společností Kreditech Holding SSL GmbH. Společnost Kreditech Holding SSL GmbH je oprávněna využívat třetí strany – poskytovatele serverů pro uchovávání vašich Osobních údajů v Německu, Spojených státech amerických a Irsku.
4.2 Předání Osobních údajů společnostem Kreditech Holding SSL GmbH a Kreditech Customer Service Center S.R.L. Když Společnost získá vaše Osobní údaje, je oprávněna předat tyto Osobní údaje společnostem Kreditech Holding SSL GmbH, reg. č. HRB122027, se sídlem na adrese Ludwig-Erhard-Strasse 1, 20459, Hamburg, Spolková republika Německo, a Kreditech Customer Service Center S.R.L, reg.č. J40/9881/2015, se sídlem na adrese Ermil Pangratti 3, 011863, Bukurešť, Rumunsko, které budou vystupovat jako zpracovatelé osobních údajů pro Společnost.
4.3 Ostatní předání Osobních údajů Spřízněným osobám. Vzhledem ke globální organizaci Společnosti se může stát, že kromě předání společnosti Kreditech Holding SSL GmbH podle článku 4.2 výše bude zapotřebí předat anebo zpracovat Osobní údaje jedním nebo několika dalšími Spřízněnými osobami v České republice či mimo ní, včetně Německa, Rumunska, Irska a dalších zemí v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“), stejně tak jako i do Spojených států a jiných zemí mimo EHP, kde mohou platit jiné (a často ne tak striktní) standardy týkající se ochrany osobních údajů.
4.4 Účely předání Osobních údajů Spřízněným osobám. Kromě předání společnosti Kreditech Holding SSL GmbH podle článku 4.2 výše mohou být vaše Osobní údaje předány a zpracovány jedním nebo několika Spřízněnými osobami, pokud:
● je to nezbytné pro plnění vaší smlouvy se Společností nebo jakoukoli Spřízněnou osobou nebo pro jednání o změnách této smlouvy,
● je to nezbytné pro ochranu práv a právních zájmů Společnosti nebo jakékoli Spřízněné osoby, za podmínky, že tím není dotčeno vaše právo na ochranu soukromí a osobního života,
● takové Osobní údaje byly zveřejněny zákonným způsobem, za podmínky, že tím není dotčeno vaše právo na ochranu soukromí a osobního života,
● je to nezbytné pro plnění povinností Společnosti vyplývajících z právních předpisů,
● se to týká výhradně archivačních účelů podle zvláštního právního předpisu, nebo
● pokud jste Společnosti dali souhlas s tímto druhem zpracování.
4.5 Záruky ohledně předávání Osobních údajů Spřízněným osobám. Společnost učiní nezbytné kroky k zajištění toho, aby takové předání a zpracování bylo v souladu s principy těchto zásad a dále budou provedena patřičná technická, fyzická a organizační opatření k zamezení neoprávněnému přístupu, neoprávněnému zpracování či nepovolené nebo náhodné ztrátě, zničení nebo poškození Osobních údajů.
4.6. Další předání Osobních údajů. Společnost může dále předávat Osobní údaje:
a) vybraným třetím stranám pro účely poskytování limitovaných technických služeb ve prospěch Společnosti (např. k zajištění kontinuity e-mailových služeb Společnosti); Společnost vyvine maximální úsilí k zajištění toho, že takové třetí strany budou zpracovávat Osobní údaje v souladu se standardy Společnosti týkajícími se ochrany údajů, jak jsou tyto standardy uvedeny výše,
b) vybraným třetím stranám pro účely poskytování odborného poradenství, jako např. účetní, auditorské a právní poradenství ve prospěch Společnosti; Společnost vyvine maximální úsilí k zajištění toho, že takové třetí strany budou zpracovávat všechny Osobní údaje v souladu se standardy Společnosti týkajícími se ochrany údajů, jak jsou tyto standardy uvedeny výše,
c) registrům dlužníků pro účely získávání informací o vás z těchto registrů, včetně společnosti Intrum Justitia s.r.o., Prosecká 851/64, 190 00 Praha,
d) těm třetím stranám, které označíte ve vašem souhlasu s takovým předáváním, který udělíte Společnosti, včetně předávání vašim bývalým zaměstnavatelům a dalším osobám, které označíte jako kontakty pro reference,
e) subjektům, kterým má Společnost zákonnou povinnost předávat vaše osobní údaje (jako je policie, soudy nebo finanční úřady, za podmínky, že zákonné požadavky pro povinnost takového předání byly splněny).
4.7 Předání mimo EHP. V rámci programu Společnosti poskytovat adekvátní ochranu Osobních údajů Společnost buď zajistí vhodné zabezpečení anebo uzavře závaznou smlouvu s každým příjemcem Osobních údajů nacházejícím se mimo EHP (který má přístup k Osobním údajům nebo je může zpracovávat) v souladu se standardními smluvními doložkami o předávání osobních údajů z Evropského společenství do třetích zemí, které byly schváleny Evropskou komisí.
4.8 Budoucí zpracování. Pokud Společnost vytvoří nový postup nebo systém, v jehož důsledku budou vaše Osobní údaje zpracovány pro jiné účely, než jsou účely uvedené výše, Společnost vás bude informovat o změně v okolnostech a o nových účelech, ke kterým budou informace využity.

5. Vaše práva týkající se zpracování Osobních údajů.

5.1 Vaše práva. Máte právo se dotazovat na povahu Osobních údajů, které jsou o vás zpracovávány nebo uchovávány Společností a mít přístup k těmto údajům v souladu s příslušnými ustanoveními českého práva. Je důležité, aby Osobní údaje, které Společnosti poskytnete (např. vaše telefonní číslo a adresa) byly přesné, a o jakýchkoli změnách musíte Společnost neprodleně informovat. Dále můžete požadovat opravu nepřesností ve vašich Osobních údajích a v případě, že Společnost nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému Společnost Osobní údaje předá, zpracovává vaše Osobní údaje v rozporu s právními předpisy, máte právo požadovat a obdržet vysvětlení a nápravu jakéhokoli takového nesouladu, jako např. zablokování, opravu, změnu nebo zničení určitých Osobních údajů.
5.2 Dotazy. Pokud máte jakékoli otázky ohledně zásad Společnosti týkajících se ochrany osobních údajů nebo vašeho práva na přístup k vašim Osobním údajům nebo pokud si přejete Společnost informovat o jakýchkoli změnách ve vašich Osobních údajích, nebo v případě, že chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účely stanovené v článcích 1.2.2 a 1.2.3 těchto zásad, kontaktujte prosím Společnost prostřednictvím e-mailové adresy: info@kredito24.cz a do předmětu zprávy uveďte: DOTAZ TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

6. Bezpečnost a ochrana.
6.1 Opatření týkající se elektronického zabezpečení. Společnost používá protokol Secure Socket Layer a další šifrovací zabezpečení k ochraně vašich Osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy na serverech zabezpečených firewallem a Společnost má zavedeny postupy pro neoprávněný přístup, zničení, používání, měnění a sdělování Osobních údajů.
6.2 Ruční zpracování. Kdykoli je nutné Osobní údaje zpracovat ručně, je uplatněn postup jasného rozdělení úkolů za účelem zabránění zbytečného zpřístupnění Osobních údajů. Všichni zaměstnanci a zástupci třetích stran, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou vázáni zvláštní povinností mlčenlivosti a přistupují k Osobním údajům a zpracovávají je pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné.
6.3 Maximální úsilí. Navzdory maximálnímu úsilí Společnosti chránit Osobní údaje nelze bezpečnost elektronické/poštovní komunikace nikdy zcela zaručit. Společnost nemůže být odpovědná za zneužití či ztrátu Osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim v případech, kdy je bezpečnost takových Osobních údajů porušena z důvodů, které nejsou připsatelné Společnosti. Společnost jmenovala referenta ochrany osobních údajů, který je zodpovědný za zajištění toho, že Osobní údaje budou zpracovávány řádně a v souladu s těmito zásadami.

7. Doba trvání souhlasu.
Pokud dáte Společnosti souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů pro jakýkoli z účelů popsaných v článcích 1.2.2 a/nebo 1.2.3 těchto zásad, tento souhlas bude považován za daný na dobu od poskytnutí tohoto souhlasu až do vypršení poslední závazné smlouvy mezi vámi a Společností anebo kteroukoli ze Spřízněných osob s tím, že toto období bude prodlouženo o zákonnou promlčecí lhůtu pro vykonání práv z těchto závazných smluv mezi vámi a Společností anebo kteroukoli ze Spřízněných osob, nicméně v každém případě nejdéle o dobu 4 let.