Obchodní podmínky programu Pozvi přítele

  1. Základní podmínky programu

Program Pozvi přítele (dále jen „Program“) dává koncovým uživatelům (dále jen „Uživatelé“) možnost doporučit služby Kredito24 potenciálním novým klientům Kredito24 (dále jen „Klienti“) a získávat finanční odměny v případě úspěšně poskytnuté půjčky Klientům. Program je organizován společností Kredito24 Česká republika s.r.o. (dále jen „Pořadatel“) a je předmětem těchto obchodních podmínek a také Rámcové úvěrové smlouvy a Zásad ochrany osobních údajů Kredito24.

  1. Trvání programu

Program začíná 29. Srpna 2014 a poběží do ukončení. Ukončení programu bude uvedeno na stránkách www.kredito24.cz alespoň jeden týden před koncem.

  1. Způsobilost

 

3.1   Aby se mohl Uživatel zúčastnit Programu, musí mít aktivován speciální účet na stránkách Kredito24. Tyto účty budou poskytovány Pořadatelem na internetových stránkách www.kredito24.cz

3.2   Zaměstnanci společností ze skupiny Kreditech, členové nejbližší rodiny, jejich manželé, předci, potomci a sourozenci jsou z programu vyloučeny.

3.3   Pořadatel může na základě vlastního uvážení zrušit účty Účastníků, kteří nejsou způsobilí k účasti v Programu v rámci těchto podmínek.

  1. Způsoby doporučování služeb

4.1   Pořadatel poskytne Uživatelům uživatelskou zónu, která obsahuje pokyny pro doporučení služby Kredito24 jejich přátelům.

4.2   Platné způsoby doporučování zahrnují odkazy prostřednictvím účtu Uživatele na sociálních médiích a e-mailem.

4.3   Uživatelé by měli distribuovat pouze odkazy poskytované Pořadatelem prostřednictvím své specializované uživatelské zóny a zdržet se pozměňování či zatajování poskytnuté URL nebo poskytování zavádějících informací třetím stranám o obsahu poskytnuté URL.

4.4   Uživatelé se musí zdržet zasílání zpráv, které obsahují reference na služby Kredito24 neurčitým nebo neznámým třetím stranám nebo na emailové adresy získané nezákonným způsobem.

4.5   Uživatelé se musí zdržet používání jakýchkoliv aplikací nebo softwaru služících pro zasílání většího množství odkazů neznámým třetím stranám.

  1. Odměny

5.1   Uživatel získá sumu 750 Kč (slovem sedumsetpadesát) pokaždé, když Klient získá od Pořadatele půjčku na základě, a to za předpokladu, že tomuto Klientovi nebyla již minulosti poskytnuta Pořadatelem jiná půjčka a že Uživatel si vyžádá vyplacení sumy pomocí své uživatelské zóny. Rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí žádosti o úvěr Klienta je čistě na základě uvážení Pořadatele.

5.2   Uživatelská zóna bude obsahovat seznam Klientů, kteří obdrželi půjčku od Pořadatele na základě doporučení Uživatele a také součet všech odměn získaných daným Uživatelem.

5.3   Celková suma všech odměn bude vyplacena na konci každého kalendářního měsíce, ve kterém uživatel zažádal o vyplacení použitím tlačítka v uživatelské zóně.  Uživatel musí mít alespoň dva úspěšně potvrzených Klienty, aby mu vznikl nárok k vyplacení.

5.4   Pořadatel může na základě vlastního uvážení zrušit jakoukoliv výplatu odměny provedené v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami.

  1. Daňové aspekty

 

6.1   Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoliv daňové povinnosti Uživatelů související s tímto Programem. Uživatelé jsou zodpovědní za přiznání jakéhokoliv zdanitelného příjmu nabytého prostřednictvím tohoto Programu, a to příslušným daňovým orgánům, a uhradit veškeré případné daňové závazky vztahující se k vlastním příjmům a aktivitám.

  1. Změny v Programu

7.1   Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Jakákoliv změna programu musí být řádně oznámena 10 dní před jej uvedením na webových stránkách www.kredito24.cz